ราชภัฏสวนสุนันทา ssru.ac.th 7 APR 24 มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี Top 42 by Maxwell

Posted on 31 พฤษภาคม 2024 in ราชภัฏสวนสุนันทา by Jacob Green
ป้ายกำกับ:

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาความเป็นดีเลิศทางการศึกษา

ในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไป การเล่าเรียนจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สามารถช่วยต่อยอดรวมทั้งพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ ทั้งยังในเรื่องของความรู้ความรู้ความเข้าใจทางวิชาการคุณธรรมและก็การดัดแปลงให้กับเทคโนโลยีทันสมัยซึ่งมหาวิทยาลัยสวนสุนันทา เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลชั้น 1 ในกรุ๊ปมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งเป็นจริงเป็นจังในการศึกษาเรียนรู้วิจัยในเรื่องของวิชาการกับเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วราชภัฏสวนสุนันทา มีความเป็นสุดยอดทางด้านการศึกษาด้านใดบ้าง

1.พวกเราจัดเตรียมให้นิสิตได้เรียนรู้พร้อมที่จะไปพัฒนาสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน และมีการวิจัยสิ่งใหม่ ดังต่อไปนี้

• สถาบันวิจัยรวมทั้งปรับปรุงราชภัฏสวนสุนันทา พวกเรามีการค้นคว้าศึกษาค้นคว้าร่วมกับที่ทำการสิ่งใหม่แห่งชาติหน่วยงานมหาชน NIA สำหรับในการเปิดตัวหน่วยขับนวัตกรรมเพื่อสังคมและก็นำนวัตกรรมไปใช้อย่างมีประโยชน์ เมื่อโลกได้ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีโดยเหตุนั้นการพัฒนาแล้วก็วิจัยทางด้านเทคโนโลยีและของใหม่ยุคใหม่ เป็นสิ่งที่สำคัญทั้งยังสถาบันจึงเป็นจริงเป็นจังพัฒนารวมทั้งศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน และก็ต่อยอดไปสู่สิ่งใหม่สุดยอด นอกนั้นยังมีการถ่ายทอดองค์วิชาความรู้ให้กับผู้ประกอบกิจการ กลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชน สนับสนุนธุรกิจยกระดับเชิงการค้า ซึ่งได้ประโยชน์อีกทั้งนักศึกษาและฝูงชนทั่วไปยิ่งกว่านั้นยังมีการสัมมนานานาชาติในเรื่องของเทคโนโลยีสิ่งใหม่ยุคใหม่ระดับนานาชาติอีกด้วย เพราะว่าราชภัฏสวนสุนันทาพวกเราเล็งเห็นจุดสำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เติบโตอีกทั้งในด้านวิชาการและก็เทคโนโลยีที่ทัดเทียบนานาประเทศ

• วารสารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งเป็นนิตยสารระดับประเทศที่ช่วยเหลือสำหรับในการเผยแพร่งานค้นคว้าทางด้านการศึกษารวมทั้งนิตยสารเป็นกลางในเรื่องของการเสนอความคิดแลกเปลี่ยนต่างๆเชิงวิชาการก็เลยทำให้สวนสุนันทา เป็นมหาวิทยาลัยที่มีเอกสารทางด้านวิชาการรวมทั้งการศึกษาเรียนรู้และค้นคว้าและทำการวิจัยจำนวนมาก รวมถึงการวิวัฒนาการศึกษาค้นคว้าใหม่ๆด้วย เพราะว่าเราเน้นในเรื่องงานค้นคว้าวิจัยรวมทั้งปรับปรุงองค์ให้ไปสู่ความเป็นยอด

• การพัฒนาที่ยืนยง ทางมหาวิทยาลัยเน้นการจัดการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีแล้วเอามาบูรณาการในทุกๆกลุ่มสาขาวิชา สวนสุนันทาซึ่งพวกเราแลเห็นว่าการเรียนการสอนในยุคสมัยใหม่ จะต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ช่วยเหลือของใหม่ใหม่ๆได้ทุกกรุ๊ปสาขาวิชาซึ่งมีหลายหลักสูตรให้ได้เลือก

หลักสูตรที่เปิดสอนสำหรับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสวนสุนันทา เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศทางด้านการศึกษาและเทคโนโลยีมีหลักสูตรที่เปิดสอนหลากหลายสาขา

1.คณะครุศาสตร์ 2.คณะวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยี 3.แผนกมนุษยศาสตร์และก็สังคมศาสตร์ 4.คณะวิศวกรรมศาสตร์และก็เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5.คณะศิลปกรรมศาสตร์ 6.ภาควิชาวิทยาการจัดแจง 7.วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 8.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 9.วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 10.วิทยาลัยนวัตกรรมแล้วก็การจัดการ 11.วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 12. วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 13.วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายศาสนาเชน 14.วิทยาลัยการบ้านการเมืองแล้วก็การปกครอง

ราชภัฏสวนสุนันทาซึ่งแบ่งสาขาวิชาออกเป็นนานัปการ เพราะฉะนั้นนักศึกษาจะได้รับวิชาความรู้เชิงวิชาการอย่างเต็มเปี่ยมเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นให้นิสิตได้คิดค้นค้นคว้าวิจัยด้วยตัวเองและมีหน่วยงานเกื้อหนุนทางด้านการศึกษาดังเช่นงานทะเบียนแล้วก็ประเมินผลกองพัฒนานักศึกษาสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปรวมทั้งสถาบันภาษา ฯลฯ

วิสัยทัศน์ราชภัฏสวนสุนันทา พวกเราเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจพัฒนาต่อยอดอาชีพได้ในอนาคต และก็เราเป็นผู้นำทางด้านการสร้างมืออาชีพพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วย การสร้างบัณฑิตแล้วก็เจ้าหน้าที่ให้มีความชำนาญทั้งในเรื่องของวิชาการความดีงามและก็จรรยาบรรณมีระบบระเบียบการจัดการการศึกษารวมทั้งสร้างนวัตกรรมวิชาความรู้ความสามารถด้วยมาตรฐานสากล มีการศึกษาค้นคว้าแล้วก็สร้างสิ่งใหม่ผลงานระดับชาติเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนสร้างโครงข่ายบริการวิชาการอย่างเหมาะสม

วัฒนธรรมหน่วยงานของสวนสุนันทา มีดังนี้

• S Smart ขมักเขม้นให้นิสิตมีความสง่าผ่าเผยในเชิงของวิชาการเพื่อจะพัฒนาต่อยอดไปสู่อนาคตที่ผ่องใส

• S Sincerity มีความสุจริตใจซึ่งเราเน้นให้บัณฑิตมีความจริงใจในการพัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน

• R Responsibility มีความรับผิดชอบต่อสังคม

• U Unityมีความปรองดองและก็เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน

ด้วยวัฒนธรรมองค์กรของสวนสุนันทา ก็เลยทำให้นักศึกษาที่จบจากที่นี่มีความรู้และมีความเข้าใจทางด้านวิชาการคุณความดีจริยธรรมควบคู่กันไปด้วย ซึ่งเมื่อแรกการจัดตั้งเดิมมหาวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งของวังส่วนสุนันทาเป็นเขตพระราชฐาน รวมทั้งสถานที่ประทับพักพระอิริยาบถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งทรงตั้งขึ้นให้เป็นสวนสุนันทาสวนแล้วถัดมาก็มีการปรับปรุงจัดตั้งให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากระทั่งเวลานี้

สิ่งที่สำคัญที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้เน้นให้นักศึกษาได้รับ

1.มีความรู้และความเข้าใจทางวิชาการด้วยมาตรฐานของมหาวิทยาลัย

2.นักศึกษาควรจะมีคุณงามความดีจรรยาบรรณพร้อมๆกันด้วย

3.มีเครือข่ายด้านสังคมธุรกิจให้นิสิตได้เข้าไปทดลองปฏิบัติการอย่างมืออาชีพ

4.มีความเป็นมืออาชีพสูงซึ่งเราเน้นตั้งมั่นปรับปรุงให้นักศึกษามีความเป็นเลิศทางด้านนี้

5.วัฒนธรรมเป็นความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์ในยุคปัจจุบัน

นักศึกษาที่นี่จะได้รับการปลูกฝังที่ดีและก็ก้าวไปเป็นอนาคตที่ดีต่อสังคมพัฒนาเมืองไทยให้ยืนนานแล้วก็เจริญรุ่งเรืองตามทันเทคโนโลยี

ด้วยเหตุผลดังกล่าวนักศึกษาที่เรียนตรงนี้จะได้รับความภาคภูมิจากสถาบันที่มีความเป็นยอดทางวิชาการมุ่งเน้นให้บัณฑิตที่จบจากที่นี่มีความรู้และมีความเข้าใจคู่ความดีและบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นเขตพระราชทานเดิมยิ่งเพิ่มความภาคภูมิให้กับนิสิตที่นี่

สำหรับผู้เรียนนักศึกษาที่กำลังมองหาสถาบันสำหรับในการเรียนต่อในระดับชั้นปริญญาโทปริญญาตรีและปริญญาเอกชี้แนะให้มาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งพวกเรามีกลุ่มเจ้าหน้าที่และก็พัฒนาคุณครูผู้ทรงคุณวุฒิที่จะประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับนักศึกษาทุกคนได้ก้าวต่อไปในสังคมอย่างมั่นคงถาวรรวมทั้งยืนยงด้วยความเป็นมือโปร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ อันดับ 1 มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา ssru.ac.th 6 June 67 Maxwell มหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทารับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี Top 85

ขอขอบคุณที่มา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

https://bit.ly/ssru

https://rebrand.ly/ssru_ac_th

https://wow.in.th/ssru

https://t.co/ujWpbiWXnL

http://gg.gg/19ywts

https://cutt.ly/Tw4Atjfi

Comments on 'ราชภัฏสวนสุนันทา ssru.ac.th 7 APR 24 มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี Top 42 by Maxwell' (0)

Comments are closed.